X
» Зелен образователен център
   

Зелен образователен център

Центърът разполага с лекционни зали, зали за експозиции, в които се представя биологичното разнообразие и културно-историческото наследство на района и Интернет зала с IT-система за он-лайн наблюдение на влажните зони. Към Центъра има парк със зона за отдих, както и езерна зона с водна растителност, зона за пясъчна растителност и скален кът с алпинеум.

Места за настаняване в околността


Галерия

Още от областта