X
» Вода София
  • 05.04.2016
  • 10:00
  • 07.04.2016
  • 18:00
Вода София
   

Вода София

Всяка година през март, Интер Експо Център съвместно с WASSER BERLIN, организират Международната B2B изложба ВОДА СОФИЯ. Тя е единствена по рода си и най-голямата в Югоизточна Европа. Събитието се фокусира над рационалното използване на водата, вододобива, пречистването на водите и отпадъчните води, контролирането замърсяването на повърхностни и подпочвени води, контролните съоръжения за риск и превенция на наводнения, съоръженията и технологиите за поддържане и почистване на плувни басейни, водоеми, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.

Места за настаняване в околността

Местонахождение

Още от областта