X
» Архитектурно - исторически комплекс Даскалоливница
   

Архитектурно - исторически комплекс Даскалоливница

Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница” включва три музейни обекта, отворени за посещение - ”Камбуров хан”, вградената в земята църква „Свети Никола” и първото класно училище „Даскалоливница”.
Основен символ на регионалната културна идентичност е Даскалоливницата. Построена е през 1844 година за нуждите на първото класно училище, основано от Иван Николов Момчилов в далечната 1843г. . Тя присъства като символ и в герба на Елена. Неин символ е перото, показващо будния дух на Еленчани, нуждата им от знания и стремежа им към просвета. Неин възпитаник е и Петко Рачов Славейков, дал и това необичайно и същевременно красноречиво име. Даскалоливница т.е. място за леене на даскали. В сградата са учредени две музейни експозиции: "Елена през епохата на Възраждането"( в нея в документи и снимки е представена историята на града от възникването му до Руско-турската освободителна война 1877-1878) и ""Християнско изкуство от XIX век" - (изложени са икони, църковна утвар и стенописи, пренесени от храм "Архангел Михаил").
Църквата "Свети Никола" е най-старата в града. От една преписка върху псалтир, подарен през 1518 година на църквата от някой си Пера, научаваме, че тя вече е съществувала в началото на XVI век. На 23 април 1800 година, Гергьовден, когато Елена е нападната от кърджалиите, църквата "Свети Никола" била опожарена, а заедно с нея са изгорели и голяма част от книгите. Обновена е в сегашния си вид през 1804 година със средства на по-заможни граждани и с труда на населението. Построена е тайно, без позволението на турските власти за 40 денонощия.
Външно нейната архитектура е скромна и непретенциозна, почти незабележима, за да не се дразни поробителя. Вътрешността е богато украсена в пълно съгласие с ортодоксалните схващания за храма като огледало на човешката душа. Стенописите имат изключителна стойност и са обявени за паметници на културата от национално значение.
Камбуровият хан е построен през първата половина на XIX век и носи името на своя собственик-Стоян Камбура, участник в няколко въстания и член на Еленския революционен комитет. Сградата е недвижима културна ценност с категория "местно значение".
От 1981 година ханът е музеен обект, а в постоянна етнографска експозиция място намират - земеделието и животновъдството като основни поминъци на населението от региона. От традиционните занаяти тук са представени ценни произведения на едни от най-характерните за периода на Възраждането - абаджийство, грънчарство, медникарство, лозарство, копринарство. Показана е част от колекцията накити. Отделено е място за традиционни народни костюми, характерните за еленско губери и колани, тъкани "на кори". Също така е представен и градският бит.

Места за настаняване в околността


Галерия

Още от областта